Olomoučtí vědci získali stamilionové granty na výzkum rostlin a nanotechnologií

Zhruba 700 milionů korun získá v příštích pěti letech Univerzita Palackého v Olomouci na výzkum biotechnologií a nanotechnologií. Peníze umožní úspěšným pracovištím provádět špičkový výzkum, zviditelnit se ve světě, navázat nové kontakty, získat další významné odborníky i přístrojové vybavení.

Ve výzvě ministerstva školství Excelentní výzkum o evropské dotace uspěla obě vědecká centra v holickém areálu v Olomouci. Foto: archiv PřF

Univerzita uspěla v grantové soutěži Excelentní výzkum. Mezi patnáct nejlepších projektů českých vědeckých pracovišť se prosadili její zástupci Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM). „Pro univerzitu je úspěch v první části programu skvělou zprávou, která potvrzuje její vědeckou excelenci v rámci České republiky. Pro Olomoucký kraj to znamená, že do budoucna bude naše vynikající výzkumná infrastruktura přitahovat motivované mladé vědce. Právě příliv mladých lidí má pro rozvoj regionu obecně zásadní důležitost,“ uvedl rektor Jaroslav Miller.

Rostliny pro udržitelný globální rozvoj

Centrum regionu Haná počítá v projektu s názvem Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje s výdaji ve výši přes 360 milionů korun. Olomoučtí vědci budou zkoumat, jak šlechtit hospodářsky významné plodiny s vyššími výnosy a větší odolností vůči nepříznivým klimatickým podmínkám, zejména suchu. „Cílem projektu je získání znalostí o regulaci růstu a výnosu, utváření vlastností a znaků a stresové adaptaci rostlin, které jsou hlavním potravinovým zdrojem lidstva. Výsledky laboratorního výzkumu v oblasti genetiky, molekulární biologie a biochemie jsme schopni poměrně rychle ověřovat pokusy v růstových komorách, ve skleníku a následně i přímo na poli,“ uvedl ředitel CRH a děkan přírodovědecké fakulty Ivo Frébort.

Centrum z projektu pořídí například sekvenátoru DNA nejnovější generace, fluorescenční mikroskop se super vysokým rozlišením pro studium buněčného jádra rostlin nebo bezpilotní vrtulník s leteckým skenerem, který vyhodnotí rychlost a míru růstu biomasy porostu v polních podmínkách. Posílí také vazby na partnerská špičková vědecká centra ve Velké Británii, Švédsku, Španělsku, Francii, USA i Saudské Arábii.

Přední evropské mikroskopické centrum

Projekt RCPTM s názvem Nanotechnologie pro budoucnost počítá s dopadem v oblastech zlepšení kvality životního prostředí, lidského zdraví i obnovitelných energetických zdrojů. „Úspěch v této grantové výzvě potvrzuje pozici RCPTM jako jednoho z předních evropských ústavů nanomateriálového výzkumu s očekávaným intenzivním zapojením do evropských projektů. Současně projekt posílí naše postavení v již existujících velkých vědeckých kolaboracích, například v evropské laboratoři částicové fyziky CERN nebo v observatoři Pierra Augera v Argentině. Výzkumné programy povedou odborníci nejen z tuzemska, ale i z USA, Hongkongu nebo Itálie. Projekt navíc předpokládá zapojení dvanácti nových špičkových vědců převážně ze zahraničí,“ sdělil ředitel RCPTM Radek Zbořil. Náklady na projekt činí 335 milionů korun. Důležitou položku rozpočtu tvoří nákup unikátní techniky, například skenovacího elektronového mikroskopu s vysokým rozlišením s fokusovaným iontovým svazkem, který umožní detailně studovat vnitřní strukturu materiálů. Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů  se tak může stát předním evropským mikroskopickým centrem.

Ve výzvě soutěžilo 130 českých výzkumných týmů o šest miliard korun. Vybrané projekty odstartují příští rok na jaře a potrvají do konce října 2022.